adultbliss.net
Dela |
Du är besökare

Om Cityfiske i Norrköping

Fiskecentret och CityFiske fungerar idag som ett nav för sportfisket i Norrköping (Strömmen). Här kan man få information om fisket, köpa fiskekort och hyra utrustning, dessutom vägs och registreras all fisk som fångas inom kortfiskesträckan här. Fiskecentret består av ett hus med angränsande toalett och bord för fiskrensning och är bemannat med fiskevärdar under den tid då fiske bedrivs. Fiskecentret fungerar som en central träffpunkt för sportfiskare kring Strömmen.

Här möts fiskeintresserade av olika åldrar och ursprung på lika villkor. Samvaron mellan olika kulturer bidrar till en större förståelse ett utökat språkoch har märkbart minskat konflikterna kring Strömmen. Idag bedrivs en omfattande ungdomsverksamhet i anslutning till fiskecentret. Bland annat erbjuds alla skolor och förskolor gratis det så kallade "Skolfisket".

Skolfiskeverksamheten har blivit en succé och samlade under år 2013 imponerande 700 ungdomar från 40 klasser. Verksamheten är en spännande upplevelse för barn och ungdomar. Temat är fiske, kamratskap, ekologi, biologi och miljökunskap. Dessutom rekryterar verksamheten barn och ungdomar till fiskeklubbarna som är verksamma i Norrköping.

Många ungdomar med skolproblem och behov av extra socialt stöd har deltagit i verksamheten kring fiskecentret. I flera fall har detta lett till såväl ett stort fiskeintresse som ökad samvaro och förtroende mellan ungdomar och vuxna. Detta har i sin tur bidragit till att eleverna sedan fungerat bättre i skolan och privat.

© Cityfiske i Norrköping         |          Webbdesign Wera Media