Regler

Ladda ner vår folder med avgifter och regler, i pdf-format. Du behöver gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa filen.

Programmet laddar du ner gratis här.

Ladda ner årsredovisning för Cityfiske i Norrköping Ladda ner foldern

Avgiftsbelagt fiske inom följande områden.
Område A
Från Fiskebydammen över Himmelstalund, Åbackarna och fram till Färgargården.

Område B
Strax nedströms Järnbron och fram till Hamnbron.

Område C
Från i höjd med Ljura Bäcks mynning och Lindökanalen samt gamla inloppet ut till Högholmen.

Klicka på kartorna för förstoring.

Karta över fiskeområde A och C Karta över fiskeområde B
Karta över fiskeområde A-C Karta över fiskeområde B

 

 

 

 

 

 

Tillsyn

Hela området bevakas av fisketillsynsmän. I anslutning till sportfiskecentret vid Refvens grund finns det fiskevärdar som informerar om fisket och svarar för viss service.
Särskilda regler för sträckorna A och C

Fiskekort berättigar till fiske med högst två spön per fiskare.

Särskilda regler för sträcka B

 • Fiskeförbud råder från och med 1/12 2019 till 19/1 2020 kl. 06:00
 • Fiskekort berättigar till fiske med ett spö per fiskare, fört från hand.
 • Nattfiskeförbud : Premiär dag + 1 April - 30 September kl. 00.00 - 06.00 Övrig tid: kl. 22.00 - 06.00
 • Fiske från båt är förbjudet.
 • Obligatorisk invägning/registrering.
 • Sträckan mellan Spången och förbudsskylten är flugfiskesträcka.
 • För sträckan Spången t.o.m bryggan gäller rotationsfiske.
 • Under perioden 15 September-31 Oktober får MAX 2 st havsöring eller lax tas upp per fiskare, utöver max tillämpas "catch and release"
 • Bottenmete endast tillåten mellan Hamnbron - Tullhusbron på Norra kajen

Gemensamma regler

 • Max två Havsöring/Lax och max 3 st gös per fiskare och dag. Efter tagen kvot avbryts fisket.
 • Minimimått: Lax/öring 50 cm, gädda 50cm, gös 50 cm och sik 35 cm.
 • Maxmått: Gädda över 75 cm ska återsättas.
 • Ryckfiske är förbjudet.
 • Blyförbud.
 • Felkrokad fisk ska återsättas omgående.
 • Huggkrok är förbjudet.
 • Krokgap max 11 mm.


Du som fiskar
Tag hänsyn till trafikanter på gång- och cykelvägar så att inte skador och störningar uppstår.
Tag ansvar över ditt handlande och håll rent och snyggt.
Tänk på dem som kommer efter dig.
Iakttag de fiske etiska reglerna.

Angående fångstrapportering:

Inrapportering av fångster sker vid fiskestugan Refvensgrund Strömsparken där finns det våg, mätsticka och fångstrapports lappar. Vid saknad av fångstrapports lappar går det även att maila in rapporterna eller sms:a på 073-5530060 / 073-0582340


OBS!!!Alla fiskefångster på sträcka B skall villkorslöst rapporteras in omgående.
Utebliven inrapportering av fiskefångst leder till avstängning...

© Cityfiske i Norrköping         |          Webbdesign Wera Media