adultbliss.net
Dela |
Du är besökare

Strategi

Strategi för utveckling av sportfisket i Motala Ström.

Nedan följer en sammanfattning av strategin framtagen av Referensgruppen för Strömmenfisket. Hela rapporten kan läsas i följande pdf-dokument.

Sammanfattning
Cityfiske i NorrköpingKommunstyrelsen beslutade 2000-01-10 att Kultur- och fritidsnämnden skulle tillsätta en referensgrupp för sportfisket i Motala Ström. Syftet var bl a att bistå Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden i frågor rörande utvecklingen av sportfisket i Strömmen. Följande material är referensgruppens förslag på hur sportfisket och verksamheten kring strömmen bör utvecklas.

Laxfisket i Strömmen har under lång tid varit av stort intresse för Norrköpingsborna. Redan de äldsta historiska dokumenten om staden talar om det betydelsefulla fisket. Som en följd av allt sämre vattenkvalitet och en utbyggnad av vattenkraften slogs dock de vilda bestånden av lax och havsöring ut i början av 1900-talet.

Cityfiske i NorrköpingGenom ett aktivt fiskevårdsarbete har dock Strömmen återigen kommit att erbjuda ett allt mer attraktivt sportfiske efter lax och havsöring. Faktum är att det idag regelbundet fångas laxar på mer än 15 kg och havsöringar på 10-12 kg. Förutsättningar för sportfiske efter framför allt havsöring i dessa viktklasser kan endast återfinnas på enstaka platser i världen.

Idag nyttjas bara en mindre del av den potential som skulle kunna utnyttjas. Laxen och havöringen är fortfarande utestängd från långa strömsträckor som skulle kunna erbjuda ett attraktivt strömfiske. Dagens reglering av vattnet tar i princip ingen hänsyn till fisket och det biologiska livet, men skulle med relativt enkla medel kunna anpassas till fiskevårdens och naturvårdens intressen.

Cityfiske i NorrköpingStarka krafter verkar idag för att utveckla fisket och verksamheten runt fisket och ge sportfiskare en ännu bättre chans att fånga Strömmens laxar och storvuxna havsöringar.

Cityfiske i NorrköpingStrategins målsättning är att utveckla fisket i Strömmen inom flera olika områden. I ett kortsiktigt perspektiv ska bl a fiske kunna bedrivas inom större delen av Strömmen mellan Fiskeby och Bråviken. Inom den del som rinner genom industrilandskapet ska fiske efter laxartad fisk erbjudas.

I ett längre perspektiv ska havsvandrande öring kunna reproducera sig i industrilandskapets strömmar och erbjuda ett exklusivt sportfiske för såväl norrköpingsbor som turister. Framtiden får utvisa om vi om några år kan få se flugfiskare som drillar nystigna havsöringar uppe i strömmarna vid kring Strykjärnet och Universitetsområdet.

© Cityfiske i Norrköping         |          Webbdesign Wera Media