adultbliss.net
Dela |
Du är besökare

Vattenföring

Cityfiske i NorrköpingVattenföringen från Glan genom Norrköping uppgår i medeltal till 90 kubikmeter per sekund. Flödet är dock inte jämt fördelat under året. Under vårflodens maximum i april uppgår ofta dygnsflödet till 200 kubikmeter /sekund och under extrema förhållanden har dygnsflöden på hela 350 kubikmeter per sekund uppmätts.

Årets lägsta flöden brukar inträffa mellan Juni och September. Under denna period ligger medelflödet ofta runt 60 kubikmeter/sekund.
Information om aktuellt flöde kommer att ges fortlöpande.

Vi reserverar oss för kortare stopp och ändringar i vattenföringen då det kan bli det ibland pga. olika anledningar.

 

 

 

 

Under vecka 30 kommer vattenföringen vara

 


MÅNDAG-LÖRDAG

 

Dag

18 kbm/s

 

Kväll

27 kbm/s

 

 

 

Söndag

12 Kbm/s

 

 

© Cityfiske i Norrköping         |          Webbdesign Wera Media